close
Fråga

Jag vill överklaga domen jag har fått. Ersätter Fonden de extra kostnader som detta innebär?

Svar
Vid omprövning

Om du överklagar din dom från en omprövning innan den har vunnit laga kraft finansierar Fonden i regel de merkostnader som detta innebär. Tänk dock på att du måste meddela din projektledare att du vill överklaga så snart som möjligt, och att eventuella extra kostnader måste skrivas in i din processplan för att du ska kunna få ersättning för dem.

Vid tillståndsprövning/nyprövning

Om du vill överklaga en dom i en tillståndsprövning ersätts merkostnaderna för detta i regel inte av Fonden. Kontakta din projektledare på Fonden ifall du genomgår en tillståndsprövning och tror att ett överklagande kommer att bli aktuellt för att diskutera vad som gäller i just ditt fall.

Om din dom redan vunnit laga kraft

Om din dom har vunnit laga kraft och du inte är nöjd med villkoren i domen utan istället vill genomgå en ny prövningsprocess ersätts inte kostnaderna för den nya prövningen av Fonden. Däremot kan du fortfarande få ersättning för genomförandet av villkoren som krävs för att uppnå moderna miljövillkor i din nya dom.

Fick du svar på din fråga?