close
Fråga

Jag vill överklaga domen jag har fått. Ersätter Fonden de extra kostnader som detta innebär?

Svar

Det beror på vilken grund som du vill överklaga domen och bedöms från fall till fall. Kontakta din projektledare på Fonden om du vill överklaga en dom, så får du svar på vad som gäller i just ditt fall.

Fick du svar på din fråga?