close

Prövning i domstol

Vattenverksamhet är tillståndspliktig, vilket innebär att du som verksamhetsutövare måste ha ett miljötillstånd för att få driva ditt vattenkraftverk. Den 1 januari 2019 infördes ändringar i miljöbalken som ställer krav på att alla vattenkraftverk ska ha moderna miljövillkor. Därför ska alla vattenkraftverk som inte redan har moderna miljövillkor omprövas mot kraven i miljöbalken.

Fick du svar på din fråga?