close
Fråga

Vad innebär riktvärdet om 1,5 TWh?

Svar

Som en del i den nationella helhetssynen anges ett riktvärde på nationell nivå om 1,5 terawattimmar för vad som kan anses utgöra betydande negativ påverkan på kraftproduktion. Riktvärdet är fördelat per huvudavrinningsområde och ska användas som stöd när vattenmyndigheterna förklarar kraftigt modifierade vatten och beslutar om undantag. Värdet anger inte en gräns för vilka miljövillkor som kan föreskrivas.

Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:14

1,5 terawattimmar motsvarar 2,3 procent av medelårs-produktionen år 2014, enligt Förslag till nationell strategi för åtgärder i vattenkraften.

Fick du svar på din fråga?