close
Något bra ska bli ännu bättre!

En ekonomisk möjliggörare av en mer hållbar vattenkraft i Sverige

Svensk vattenkraft ska moderniseras, med största möjliga nytta för såväl miljön som tillgången till el. Vattenkraftens Miljöfond hjälper vattenkraftsägare att utreda och anpassa sina kraftverk till moderna miljövillkor, så att de kan fortsätta producera förnyelsebar el.