close
Fråga

Min anläggning ligger långt från övriga anläggning i prövningsgruppen. Ska jag ändå delta i samverkan?

Svar

Du bör ändå vara med på samverkansmöten och måste tillhandahålla de uppgifter om din anläggning som efterfrågas under samverkan. Om prövningsgruppen gemensamt kommer fram till att din anläggning inte berörs av de gemensamma utredningar som görs i samverkan kan du fokusera direkt på att göra dina egna utredningar och förbereda din ansökan till domstol.

Även om du inte berörs av utredningarna som prövningsgruppen vill göra gemensamt i samverkan kan det ändå underlätta om ni gemensamt samlar in offerter och anlitar en och samma konsult för att t.ex. hålla nere resekostnader eller riskera att samma sak utreds två gånger. Därför är det bra om du deltar på samverkansmötena.

Fick du svar på din fråga?