close
Fråga

Min anläggning är inte anmäld till nationella planen. Kan jag ändå få ersättning?

Svar

Nej, det kan du tyvärr inte. Ett av de grundläggande kriterierna för att dina anläggning ska antas till Fonden och därmed kan erhålla finansiering från Fonden är att anläggningen är anmäld till den nationella planen.

Observera att det inte längre går att anmäla sin anläggning till den nationella planen. För mer information om detta ber vi dig kontakta länsstyrelsen i det län där din anläggning ligger.

Utdrag från Fondens Allmänna villkor, avsnitt 1.2 Grundläggande förutsättningar för Finansiering:

 

Verksamhetsutövare kan tilldelas Finansiering enligt vad som beskrivs i avsnitt 3. För att kunna tilldelas Finansiering måste Verksamhetsutövaren uppfylla följande grundläggande förutsättningar:

 

(a) Verksamhetsutövaren ska bedriva Vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel i Sverige;

 

(b) Verksamhetsutövaren ska vara anmäld till, omfattas av och följa den nationella planen för Moderna Miljövillkor;

 

(c) Verksamhetsutövaren ska ha gjort en föranmälan till Vattenkraftens Miljöfond;

 

(d) Verksamhetsutövaren ska åta sig att uppfylla de krav som anges i dessa Villkor i dess helhet, vilket Verksamhetsutövaren bekräftar genom att inge en föranmälan; och

 

(e) Verksamhetsutövaren ska inte vara undantagen möjlighet till Finansiering i enlighet med vad som följer av avsnitt 1.3.

Visa hela rutan

Fick du svar på din fråga?