close

Kan jag få ersättning från Fonden för miljöåtgärder som redan är genomförda?

För att Fonden ska kunna ersätta kostnader för miljöåtgärder måste dessa åtgärder ha ålagts verksamhetsutövaren i domstol. Åtgärderna ska syfta till att uppfylla moderna miljövillkor. Åtgärderna ska också ha planerats och budgeterats i samråd med Fonden i en genomförandeplan. Åtgärder som utförts utan att en anläggning först antagits till Fonden kan inte ersättas.

Fick du svar på din fråga?