close

Kan jag få ersättning från Fonden för miljöåtgärder som redan är genomförda?

För att Fonden ska kunna ersätta kostnader för miljöåtgärder måste dessa åtgärder ha ålagts verksamhetsutövaren i domstol i samband med prövning inom den nationella planen. Åtgärderna ska syfta till att uppfylla moderna miljövillkor och vara ersättningsgilla. Åtgärderna ska också ha planerats och budgeterats i samråd med Fonden i en genomförandeplan. Åtgärder som utförts utan att en anläggning först antagits till Fonden och innan det finns en av Fonden attesterad genomförandeplan där kostnaden för åtgärden ingår kan inte ersättas.

Fick du svar på din fråga?