close
Fråga

Ersätter Fonden skadereglering/skadebegränsande åtgärder?

Svar

Fonden kan finansiera kostnader för skadereglering eller skadebegränsande åtgärder om nedan kriterier är uppfyllda:

  • Skaderegleringen eller de skadebegränsande åtgärderna har dömts ut i domstol i samband med NAP-prövningen
  • Behovet av skaderegleringen ska ha uppstått/ska uppstå som en följd av utdömda miljöåtgärder som krävs för att uppfylla de formella kvalitetskraven på vattenmiljön.
  • Kostnaden för skadereglering/skadebegränsande åtgärder ska ingå i det mest kostnadseffektiva åtgärdsalternativet för att uppnå moderna miljövillkor.
  • Skaderegleringen ska vara rimlig kostnadsmässigt och ska ha värderats med vedertagna metoder.
  • VU ska kunna visa på hur man försökt att undvika/minimera skaderegleringen eller behovet av skadebegränsande åtgärder.
  • VU ska kunna motivera varför man accepterar skaderegleringen eller de skadebegränsande åtgärderna som en motpart yrkat på.

Fick du svar på din fråga?