close

Innan ni påbörjar arbetet

Innan ni påbörjar något arbete är det viktigt att kontrollera och vara medvetna om punkterna nedan.

  • Verksamhetsutövaren kan INTE få ersättning från Fonden för arbete som påbörjats innan det finns en av Fonden attesterad process-/genomförandeplan där det aktuella arbetet är inkluderat. Stäm därför av med verksamhetsutövaren innan ni påbörjar arbetet att det finns en färdig plan där arbetet ni ska utföra är inkluderat.

  • För att ni ska veta exakt vilket arbete som verksamhetsutövaren och Fonden har kommit överens om ska finansieras kan ni be verksamhetsutövaren att visa er de budgetrader i process-/genomförandeplanen som innefattar ert uppdrag. På så vis kan eventuella missförstånd undvikas, där ni utför arbete som verksamhetsutövaren sedan inte kan få ersättning för.

  • Vid ÄTA -arbeten (d.v.s. Ändringar, Tillägg och Avgående arbeten som står i omedelbart samband med kontraktsarbetena), tänk på att meddela verksamhetsutövaren så snart ni inser att det finns behov av detta. Vi rekommenderar att ni har löpande ekonomiska avstämningar med verksamhetsutövaren, så att ni gemensamt tidigt kan upptäcka ifall ni riskerar att gå över budget. För att verksamhetsutövaren ska kunna få ersättning för ÄTA-arbeten och utökade kostnader måste detta föras in i process/-genomförandeplanen innan de påbörjas.

Fick du svar på din fråga?