;
close

Godkända kostnader, genomförandeplan

Under genomförandet görs ingen skillnad på vilken typ av prövning som genomförts, utan samtliga kostnader listade nedan ersätts efter avdrag för självrisk om 15% i enlighet med Fondens allmänna villkor. Notera att Fonden enbart ersätter kostnader som krävs för att i domstol ställda miljövillkor ska kunna uppfyllas.

Notera att Fonden inte ersätter kostnader som uppstått eller arbetats upp innan det finns en attesterad genomförandeplan i vilken den aktuella kostnaden är budgeterad.

Miljöutredningar mm

  • Kompletterande miljöutredningar och fältundersökningar.
  • Förprojekteringar och projektering för genomförande av miljöåtgärder.

Projektledning

  • Extern projektledning för genomförande av miljöåtgärder.  

Entreprenad

  • Projekteringar.  
  • Entreprenad för genomförande av miljöåtgärder.
  • Inköp av material samt hyra av maskiner och verktyg ersätts mot kvitto.

Juridik

  • Kostnader för juridiskt ombud som tillkommer efter dom.

Produktionsbegränsningar
Fonden ersätter framtida förluster för produktionsbegränsningar, i det fall begränsningen uppstått på grund av åtgärder som utdömts i domstol för att anpassa verksamheten till moderna miljövillkor. Mer information om hur beräkning av produktionsbegräsning och värderingen av dessa sker kan du läsa här.

Fick du svar på din fråga?