close
Fråga

Kan min leverantör/konsult fakturera Fonden direkt?

Svar

Nej, eftersom du ska betala självrisk är det viktigt att leverantören/konsulten fakturerar det företag som är verksamhetsutövare. Du som verksamhetsutövare ansöker sedan om ersättning för kostnaderna i efterskott genom att göra en utbetalningsansökan i Bubblan.

Fick du svar på din fråga?