close

När du som leverantör lämnar anbud på en förfrågan

För att underlätta för verksamhetsutövaren och säkerställa att all relevant information kommer med i anbudet ni lämnar till verksamhetsutövaren är det bra att tänka på följande:

  • Verksamhetsutövaren kommer att ansöka om utbetalningar från Fonden per budgetrad som finns inlagd i process- eller genomförandeplanen. En budgetrad brukar motsvara ett övergripande arbetsmoment, och kan innehålla flera delmoment. För att underlätta hanteringen är det därför viktigt att de benämningar som används för uppdragets olika delar i anbudet är samma benämningar som används när ni fakturerar verksamhetsutövaren för det utförda arbetet.

  • Var noggrann med att prissätta de olika arbetsmomenten som offereras. Om arbete utförs mot löpande timräkning ska timpris framgå samt estimerad tid som krävs för att utföra arbetet.

  • Det går bra att lämna anbud med fastpris, tänk bara på att det tydligt ska framgå vad som ingår i det offererade priset.

  • Uppskatta och budgetera även om det kommer att tillkomma kostnader för eventuella utlägg och resor, så att verksamhetsutövaren kan inkludera detta i sin process- eller genomförandeplan.

  • Inkludera gärna en tidsplan för när olika arbetsmoment ska påbörjas och vara slutförda.

  • Om det i förfrågningsunderlaget har inkluderats önskemål om avsteg från ABK09 eller liknande standardavtal, var tydlig med om de önskade avstegen är inkluderade i anbudet eller ej.

  • Skicka gärna med relevanta referenser och tidigare uppdrag som visar på erfarenhet och kompetens för att utföra uppdraget.

  • Om du även lämnar offert på arbeten som inte finansieras av Fonden, redovisa gärna detta separat så att det tydligt framgår.

Fick du svar på din fråga?