close

Hur går det till när verksamhetsutövaren väljer leverantör?

När en verksamhetsutövare har identifierat ett arbete eller en tjänst som de vill anlita en leverantör för att utföra måste de ta hänsyn till Fondens krav på underlag för val av leverantör ifall de vill få finansiering för kostnaden.

Det innebär att verksamhetsutövaren måste tillfråga och få in jämförbara offerter från minst två leverantörer på jobbet som ska utföras, alternativt annonsera om en upphandling och få minst två anbudssvar på denna. Detta syftar till att säkerställa att verksamhetsutövaren får en leverantör till en marknadsmässig kostnad. Läs gärna mer om vad som är viktigt att tänka på när du som leverantör lämnar anbud på en förfågan.

Verksamhetsutövaren ska också kontrollera att ni som leverantör uppfyller Fondens krav på leverantörer, konsulter och entreprenörer.

Utifrån inkomna anbud och offerter väljer verksamhetsutövaren själv vilken leverantör de vill anlita för uppdraget. Fonden har dock rätt att ta del av inkomna anbud och ska attestera budgeten för arbetet i en så kallad process- eller genomförandeplan innan arbetet kan påbörjas. Budgeten för de olika arbetena som ska utföras ligger sedan till grund för vad verksamhetsutövaren kan söka finansiering för.

Fick du svar på din fråga?