close
Fråga

Går det att ansöka om prövning tidigare än vad tidsplanen i NAP anger?

Svar

För att Fonden ska kunna finansiera en prövning som sker tidigare än vad som är planerat i NAP behöver följande villkor och förutsättningar vara uppfyllda:

  • Fonden har resurser att hantera prövningsgruppen tidigare än vad som är bestämt enligt nationella planen
  • Alla verksamhetsutövare i prövningsgruppen är överens om att man vill tidigarelägga prövningen
  • Länsstyrelsen är också eniga om att prövningsgruppen ska tidigareläggas, och åtar sig att genomföra samverkan inom prövningsgruppen i förtid.[1]

Om du tror att ovan kriterier kan uppfyllas för din anläggning, kontakta Fonden via anmalan@vattenkraftensmiljofond.se så undersöker vi om det finns möjlighet att tidigarelägga hanteringen.

[1]
Vattenkraftens Miljöfond, ALLMÄNNA VILLKOR för finansiering via Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB, Reviderade 2022-06-02, , Avsnitt 2.2.2

Fick du svar på din fråga?