close

Krav på utbetalningsunderlag

När det blir dags att ansöka om utbetalningar ställer vi krav på din utbetalningsansökan. Enligt Fondens Allmänna villkor ska du som verksamhetsutövare säkerställa att de åtgärder som Fonden ersätter genomförts på ett kostnadseffektivt sätt. Ersättning utgår i enlighet med allmänna villkor endast för styrkta, skäliga och marknadsmässiga kostnader.

Detta innebär att varje utbetalningsansökan måste knytas till den godkända process-/genomförandeplan som tagits fram tillsammans med din projektledare på Fonden. När du skickar in din utbetalningsansökan i Bubblan ska du bifoga fakturaunderlag enligt de instruktioner som finns.

Fakturornas innehåll

På fakturaunderlaget ska Fondens projektnummer och/eller anläggning tydligt framgå samt VAD kostnaden avser, VEM leverantören är, NÄR arbetet utfördes samt VEM som är beställare. Detta gäller även för fakturor från underleverantörer, till exempel då entreprenören tar in någon som utför delar av arbetet och bara fakturerar vidare dessa kostnader. Fakturorna måste vara utställda till samma bolag eller enskilda firma som är verksamhetsutövare för att de ska ersättas.

Fakturorna ska specificeras per aktivitet/arbetsmoment som överensstämmer med aktiviteter/arbetsmoment i det lämnade anbudet som ligger till grund för process- eller genomförandeplanen.

I de fall då uppdraget baseras på timdebitering ska antal timmar specificeras för nedlagd tid för det aktuella projektet. Dagbok eller liknande ska bifogas.

Koppling till plan och tidpunkt för ansökan

Utbetalningsansökningar som inte kan härledas till en godkänd process-/genomförandeplan eller som saknar fakturaunderlag kommer att avslås. Kostnader som har uppstått eller arbetats upp innan det finns en av Fonden attesterad process-/genomförandeplan ersätts ej.

För att utbetalningsansökan ska handläggas ska den vara inkommen till Fonden inom den tid som anges i Fondens allmänna villkor. Ansökningar som kommer in för sent kommer att avslås.

Vattenkraftens Miljöfond förbehåller sig rätten att neka utbetalningar som saknar fakturaunderlag enligt ovan eller som inte kan knytas till det aktuella projektet.  

Fick du svar på din fråga?