close

Omprövning och tillståndsprövning

Det är mark- och miljödomstolen som avgör om din verksamhet ska omprövas, eller om du måste göra en tillståndsprövning. Om du kan bevisa att din verksamhet har ett befintligt tillstånd eller någon form av äldre rättighet (urminnes hävd, privilegiebrev eller annan sådan särskild rättighet att förfoga över vatten som avses i 2 kap 41 § äldre vattenlagen) ska ditt befintliga tillstånd omprövas.

En tillståndsprövning (ibland även kallat nyprövning) kan bli aktuellt för dig som vill bygga ut eller utöka driften på din anläggning i samband med att anläggningen prövas för moderna miljövillkor, om domstolen bedömer att tillstånd för utbyggnad/utökad drift inte kan prövas inom ramen för en omprövning.

Om du har en anläggning som saknar tillstånd och äldre rättigheter inte kan påvisas blir en tillståndsprövning aktuell ifall du vill fortsätta med verksamheten.

Ersättningsgilla kostnader per prövningstyp

Beroende på vilken typ av prövning som din verksamhet kräver kan det uppstå kostnader i samband med din prövning som Fonden inte finansierar. Vilka kostnader i samband med prövningen som är ersättningsgilla eller ej hittar du här.

Fick du svar på din fråga?