close

Processen steg för steg

<< Tillbaka till Så funkar det

1

Ansök till Fonden

Först av allt behöver du anmäla din anläggning till Fonden. Du kan anmäla din anläggning tidigast 36 månader innan den prövotid du fått tilldelad i den nationella planen. Anmälan måste vara Fonden tillhanda innan samverkan för din prövningsgrupp har avslutats. En projektledare på Fonden granskar din anmälan. Om din anläggning uppfyller villkoren för finansiering från Fonden så skapas ett projekt hos oss och du får ett mail för att logga in i vårt system Bubblan. I Bubblan kommer sedan du och din tilldelade projektledare på Fonden att kunna kommunicera med varandra och hantera projektet tillsammans. Klicka här för att komma till anmälan!

2

Dialog & processplan

Direkt när ditt projekt har blivit antaget kan du använda Uppstartsbidraget för att få initialt stöd av en jurist eller konsult som kan titta på förutsättningarna för prövningen. I Bubblan ska du lämna in ett antal uppgifter som vi vill känna till om din anläggning. Sedan träffas vi för att diskutera vad som behöver göras fram till prövningen. Efter detta hämtar du in offerter från lämpliga leverantörer. Tillsammans skriver vi i en processplan ned vad som ska göras av vilken leverantör, samt hur mycket det beräknas kosta. Processplanen ska godkännas och attesteras.

3

Ansök om finansiering för processkostnader

När processplanen är överenskommen och attesterad kan arbetet med att förbereda inför domstolsprövningen påbörjas. Allt eftersom du får in fakturor från leverantörerna som utför arbete åt dig laddar du upp dessa i Bubblan och ansöker om utbetalning för dem. Din projektledare granskar och godkänner kostnaderna, och du får ersättning utbetald löpande. För att en kostnad ska ersättas måste den rymmas inom budgeten som överenskommits i processplanen och i övrigt uppfylla Fondens krav på utbetalningsunderlag.

4

Prövning i domstol

När din ansökan skickats till domstolen ska du meddela oss detta. Domstolen kan begära in kompletteringar till din ansökan om något fattas. När underlaget är komplett (om)prövar domstolen om din verksamhet ska få tillstånd, och berörda ges möjlighet att lämna synpunkter under en remisstid. När remisstiden gått ut hålls en huvudförhandling, och domstolen överlägger innan de meddelar en dom. Domen ska du ladda upp i Bubblan. Du och din projektledare på Fonden har sedan ett möte och diskuterar de utdömda åtgärderna.

5

Dialog & genomförandeplan

När domen vunnit laga kraft är det dags att titta på hur de utdömda åtgärderna ska genomföras, när det ska ske och vilka leverantörer som du vill anlita. Precis som inför processplanen samlar du in offerter från leverantörerna och går igenom dessa med din projektledare. Det ni kommer överens om skrivs ner i en genomförandeplan som även talar om vad det får kosta. Det är även i detta steg som eventuell framtida produktionsbegränsning pga miljöåtgärderna beräknas och värderas. Detta ska också stå med i genomförandeplanen.

6

Ansök om finansiering för genomförandekostnader

Så snart genomförandeplanen är godkänd och attesterad av dig och Fonden så kan arbetet med att genomföra de beslutade miljöåtgärderna påbörjas. Du ansöker om ersättning för de fakturor du får in och som Fonden ska ersätta löpande i Bubblan. Din projektledare granskar fakturorna, och Fonden betalar ut ersättning löpande. För att en genomförandekostnad ska ersättas måste den rymmas inom budgeten som överenskommits i genomförandeplanen och i övrigt uppfylla Fondens krav på utbetalningsunderlag.

7

Avslut och rapportering

När genomförandet är klart och har blivit slutbesiktigat säkerställer vi att alla dina kostnader för projektet som ska ersättas av Fonden har blivit utbetalda. Därefter är det dags för att slutrapportera projektet och utvärdera hur det har gått. Tillsammans med din projektledare diskuterar ni resultatet och tittar på de totala kostnaderna. Detta sammanfattas i en slutrapport. När slutrapporten är inlämnad och godkänd är projektet avslutat.