close
Fråga

Kan jag utföra arbeten själv istället för att anlita någon konsult/entreprenör?

Svar

Om du har kunskap och möjlighet att genomföra arbeten på egen hand kan du göra detta, förutsatt att du kan uppfylla samma krav på kvalitet som skulle ha ställts på en tjänsteleverantör. Du ska även kunna uppfylla kraven på kostnadseffektivitet. Fonden ersätter dock inte egen arbetstid eller tidsspillan. Kostnader för material kan ersättas med faktiska kostnader. [1]

[1]
Vattenkraftens Miljöfond, ALLMÄNNA VILLKOR för finansiering via Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB, Reviderade 2022-06-02, , Avsnitt 2.4

Fick du svar på din fråga?