close

Exempel på kostnader som inte ersätts av Fonden

Nedan listas exempel på kostnader som Fonden inte har möjlighet att betala ut ersättning för. Notera att listan inte är uttömmande.

 • Kostnader som inte ska finansieras av Fonden enligt Fondens Allmänna villkor och dess kompletterande riktlinjer. 
 • Kostnader som inte är inkluderade i den av Fonden attesterade process- eller genomförandeplanen.  
 • Kostnader som överskrider den i process-/genomförandeplan överenskomna budgeten.
 • Kostnader för egen tid, det vill säga den tid du som verksamhetsutövare själv lägger ned.
 • Kostnader för resor, kost och logi för dig som verksamhetsutövare, eller anställda inom det bolag som är verksamhetsutövare. Detta gäller även för bolag som ingår i samma koncern.
 • Kostnader för förtäring i samband med exempelvis samrådsmöten.
 • Kostnader för vilka finansiering tillhandahålls av annan part (se Allmänna villkor 3.5).
 • Kostnader för vilka finansiering redan utbetalts. 
 • Mervärdesskatt (moms), oberoende av om verksamhetsutövaren bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet eller inte.  
 • Tillsynsavgifter.
 • Sanktionsavgifter för brott mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter, oavsett om det är sanktionsavgifter för dig som byggherre, eller för BAS-P, BAS-U eller entreprenören som arbetsgivare.
 • Kontrollavgifter från Skatteverket för brott mot lagen om elektronisk personalliggare.
 • Räntekostnader för förfallen faktura, påminnelseavgift eller inkassokostnader.  
 • Köp av maskiner och verktyg.
 • Köp av tjänst eller material från firma som ägs av närstående eller bolag inom samma koncern.

Fick du svar på din fråga?