;
close

Exempel på kostnader som inte ersätts av Fonden

Vattenkraftens Miljöfond ersätter inte kostnader för:  

 • Kostnader som inte ska finansieras av Fonden enligt Fondens Allmänna villkor och dess kompletterande riktlinjer. 
 • Kostnader som inte är av kostnadstyp som inkluderats i den med Fonden framtagna process- eller genomförandeplanen.  
 • Kostnader som överskrider den i process-/genomförandeplan överenskomna budgeten, så till vida att dessa kostnader inte kan motivera att en ny version av process-/genomförandeplan görs.
 • Kostnader för egen tid, det vill säga den tid du som verksamhetsutövare själv lägger ned.
 • Kostnader för vilka finansiering tillhandahålls av annan part.  
 • Kostnader för vilka finansiering redan utbetalts.  
 • Kostnader för kulturmiljöåtgärder.
 • Kostnader relaterade till egenkontroll, t.ex. framtagande av kontrollprogram och genomförande av kontrollprogram.
 • Mervärdesskatt, oberoende av om verksamhetsutövaren bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet eller inte.  
 • Tillsynsavgifter.
 • Myndigheters rättegångskostnader vid tillståndsprövning för fortsatt drift.
 • Motpartens rättegångskostnader vid tillståndsprövning för fortsatt drift.
 • Sanktionsavgifter för brott mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter, oavsett om det är sanktionsavgifter för dig som byggherre, eller för BAS-P, BAS-U eller entreprenören som arbetsgivare.
 • Kontrollavgifter från Skatteverket för brott mot lagen om elektronisk personalliggare.
 • Räntekostnader för förfallen faktura, påminnelseavgift eller inkassokostnader.  
 • Köp av maskiner och verktyg.
 • Köp av tjänst eller material från firma som ägs av närstående eller bolag inom samma koncern.

Fick du svar på din fråga?