close
Fråga

Finansierar Fonden genomförande av latenta villkor?

Svar

Anläggningar som ingår i den nationella planen och som prövas i domstol kan ha villkor i befintliga ianspråktagna tillstånd som kan jämställas med moderna miljövillkor, tex i form av latenta villkor eller ej genomförda åtgärder.

Fonden finansierar inte redan utdömda åtgärder som finns i befintliga ianspråktagna tillstånd, utan endast eventuella tillkommande åtgärder och kostnader för omprövningsprocessen[1].

[1]
Vattenkraftens Miljöfond, ALLMÄNNA VILLKOR för finansiering via Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB, Reviderade 2022-06-02, , Avsnitt 1.3.5

Fick du svar på din fråga?