close
Fråga

Jag vill göra fler/långtgående åtgärder än vad som står i min dom. Finansieras det av Fonden?

Svar

Vattenkraftens Miljöfond har som uppdrag att finansiera de åtgärder som krävs för att svensk vattenkraft ska ha moderna miljövillkor. Det innebär att åtgärder som är mer långtgående än vad domstolen bedömer som nödvändigt för att uppfylla MKN inte finansieras av Fonden.

Fick du svar på din fråga?