close

Vid tillståndsprövning vid utökande av verksamheten

För anläggningar med befintligt miljötillstånd eller äldre rättighet som likställs med tillstånd, som i samband med omprövning för moderna miljövillkor även ansöker om utökande av verksamheten, ersätts de kostnader som anses härröra till omprövningen. Kostnader som tillkommer på grund av att ansökan även innefattar utökande av verksamheten ersätts ej.

Fick du svar på din fråga?