;
close

Vid tillståndsprövning för utrivning när befintligt tillstånd saknas

Om du inte har ett befintligt tillstånd eller äldre rättighet som likställs med tillstånd och avser att genomgå en tillståndsprövning för utrivning är följande kostnader ersättningsgilla:

 • Miljöutredningar & fältundersökningar
 • Förprojektering för genomförande av miljöåtgärder
 • Upprättande av ansökningshandlingar
 • Kungörelser i domstol
 • Juridiskt ombud
 • Prövningsavgift & domstols administrativa kostnader vid prövning
 • Extern projektledning inför prövning

Om prövningen kräver ersätter Fonden även nedan kostnader:

 • Kungörelser för samråd
 • MKB
 • Samrådsunderlag- & redogörelse
 • Samrådsmöte

Fick du svar på din fråga?