close
Fråga

Vem bestämmer vilka utredningar som ska göras i samverkan?

Svar

Detta beslutar verksamhetsutövarna i prövningsgruppen gemensamt tillsammans med representanter från länsstyrelsen. För att Fonden ska bidra med finansiering till utredningar i samverkan är det viktigt att de syftar till att ta fram de underlag och den kunskap som krävs inför prövning av respektive anläggning i domstol.

För att Fonden ska finansiera utredningar under samverkansfasen krävs att de uppfyller Fondens regler kring finansiering och utbetalningar.

Fick du svar på din fråga?