close
Fråga

Vad behöver jag för att kunna ta emot utbetalningar från Fonden?

Svar

Fonden kan endast göra utbetalningar till svenska bankgiro- eller plusgirokonton. Kontot behöver vara knutet till den person eller det företag som är verksamhetsutövare (den som står som sökande i domstolen) för att vi ska kunna säkerställa att pengarna går till den som har kostnaden för omprövning och anpassning till moderna miljövillkor.

Det är möjligt att skaffa ett bankgiro oavsett om du har ett företag eller är privatperson. För att skaffa ett bankgiro kontaktar du din bank.

Tänk på att du som redan har en godkänn process- eller genomförandeplan måste meddela Fonden ifall du byter bankgiro/plusgiro-nummer, så att vi kan säkerställa att framtida utbetalningar skickas till rätt konto.

Fick du svar på din fråga?