close

Finansiering och utbetalning

För att få finansiering från Fonden måste din anläggning uppfylla vissa grundläggande kriterier. Du som fått din anläggning antagen till Fonden hittar här mer information om vad du måste göra för att få dina kostnader ersatta av Fonden.

Via länkarna nedan finner du information om vad du som verksamhetsutövare behöver tänka på när du väljer leverantörer (t.ex. jurister, konsulter, entreprenörer) till arbete som ska utföras i samband med prövning och genomförande av åtgärder för moderna miljövillkor vid din vattenverksamhet. Vidare hittar du information om vilket underlag som du behöver lämna in när du ansöker om ersättning, och vilka kostnader i projektets olika faser som du kan få ersättning för.

Fondens Ersättningsguide

Informationen på nedan sidor finns även tillgänglig i den så kallade ”Ersättningsguiden”. Ersättningsguiden kan laddas ned i PDF-format för att skrivas ut genom att klicka här.

Fick du svar på din fråga?