;
close

Administrativa kostnader

Följande kostnader kan uppstå både i koppling till processplanen och till genomförandeplanen.

Resekostnader

För att utbetalning ska erhållas för resekostnader ska det tydligt framgå resesätt, avreseort och destination samt datum. För att resekostnader ska ersättas ska de uppfylla fondens allmänna villkor avseende kostnadseffektivitet, skälighet och marknadsmässighet. För resekostnader avgår en självrisk om 15%.

Kostnader för kost och logi

Kostnader för kost och logi ersätts av Fonden med faktiska kostnader minus självrisk om 15%, förutsatt att dessa bedöms uppfylla fondens allmänna villkor (styrkta, skäliga och marknadsmässiga). Av underlaget ska det framgå var och vilka datum som övernattningen har ägt rum.

Utlägg

För att utbetalning ska erhållas för utlägg ska kvittokopia bifogas och det ska tydligt framgå vad utlägget avser. Självrisk om 15% dras av från det ersättningsgilla beloppet.

Fick du svar på din fråga?