close

Administrativa kostnader

Inköpta administrativa kostnader som uppstår i samband med arbeten inom process- eller genomförandefas som finansieras av Fonden kan ersättas med faktiska kostnader efter avdrag för självrisk om 15% i enlighet med Fondens Allmänna villkor. För att kostnaderna ska vara ersättningsgilla ska de uppfylla kraven avseende kostnadseffektivitet, skälighet och marknadsmässighet samt finnas specificerade i en av Fonden attesterad process- eller genomförandeplan.

Resekostnader

För att utbetalning ska erhållas för resekostnader ska det tydligt framgå resesätt, avreseort och destination samt datum. 

Kostnader för kost och logi

För att utbetalning ska erhållas för kostnader relaterade till kost och logi ska underlag tillhandahålls i vilket det tydligt framgår var och vilka datum som övernattningen har ägt rum.

Utlägg

För att utbetalning ska erhållas för utlägg ska kvittokopia bifogas och det ska tydligt framgå vad utlägget avser.

Fick du svar på din fråga?