close
Fråga

Måste jag delta i samverkan?

Svar

Syftet med samverkan är att möjliggöra en helhetsbedömning av ett vattendrag. Genom samverkan kan vi uppnå att rätt miljöåtgärder genomförs på rätt ställe, för att nå maximal miljönytta till så liten påverkan på elsystemet som möjligt. Därför ställer Vattenkraftens Miljöfond krav på att du som är verksamhetsutövare deltar i samverkan.

Med att delta menar vi att du åtminstone ska tillhandahålla de uppgifter som din anläggning som samverkansgruppen bedömer krävs för att samverkan ska kunna genomföras. Vi rekommenderar att du också deltar på de samverkansmöten som länsstyrelsen kallar till.

Fick du svar på din fråga?