close
Fråga

Vem är det som leder samverkan?

Svar

Länsstyrelserna är ansvariga för att organisera samverkan och kalla till samverkansmöten. Vi på Fonden försöker alltid att vara med vid samverkansmötena för att ha så bra förutsättningar som möjligt för att hjälpa dig i processen.

Fick du svar på din fråga?