close
Fråga

Vad menas med moderna miljövillkor?

Svar

Moderna miljövillkor innebär att hela verksamheten har prövats efter miljöbalkens införande 1999. Genom en prövning enligt miljöbalken får verksamheten ett tillstånd med villkor som behöver följas och uppfyllas. En översyn av miljövillkoren i tillståndet ska som huvudregel ske efter som mest fyrtio år.

När har en verksamhet moderna miljövillkor?

En verksamhetsutövare som inlett en tillståndsprövning för hela sin verksamhet efter den 1 januari 1999 (då miljöbalken började gälla) och som har fått ett tillstånd som omfattar alla delar av anläggningen som behövs för att kunna bedriva produktion av vattenkraftsel, anses per definition ha moderna miljövillkor.

Visa hela rutan

Fick du svar på din fråga?