;
close
Fråga

Vad menas med moderna miljövillkor?

Svar

Med moderna miljövillkor menas villkor som har beslutats efter en prövning enligt miljöbalken och att det finns ett tillstånd som inte är äldre än fyrtio år eller den tid som bestämts i tillståndet.

Fick du svar på din fråga?