close

Krav för att få ersättning

För att kunna få ersättning för dina kostnader från Fonden måste vissa krav vara uppfyllda. Dessa krav rör både hur du väljer leverantörer, hur de arbetar och hur fakturorna som du begär ersättning för ser ut. Klicka på länkarna nedan för mer information om respektive del.

Notera att Fonden enbart ersätter kostnader som är inkluderade i din process- eller genomförandeplan. Fonden ersätter inte kostnader som uppstått eller arbetats upp innan det finns av Fonden attesterad plan.

Fick du svar på din fråga?