close

Anmäl din verksamhet till Vattenkraftens Miljöfond

Innan du anmäler din verksamhet

Via länkarna nedan hittar du information om vilka grundläggande krav som din verksamhet behöver uppfylla för att bli antagen till Fonden. Du hittar även en guide för hur du förbereder en anmälan och svar på några vanligt förekommande frågor.

Notera att vi enbart kan hantera ansökningar vars prövningsdatum enligt den Nationella planen för vattenkraft (NAP) ligger som mest 36 månader fram i tiden. Detta innebär att du som har en verksamhet med ett senare prövningsdatum prövningsdatum ännu inte kan anmäla dig utan behöver återkomma med din anmälan längre fram.

Observera att anmälan måste inkomma till Fonden innan samverkan för prövningsgruppen som din verksamhet tillhör har avslutats.

För att vi ska kunna kvalificera din ansökan till Vattenkraftens Miljöfond behöver vi få in grundläggande information om din verksamhet för produktion av vattenkraftsel. Du behöver även skicka in registreringsbevis/registreringsutdrag eller annat underlag som visar att du är verksamhetsutövare, underlag som visar att din anläggning är antagen till NAP samt eventuell fullmakt om du inte är registrerad firmatecknare eller ensam ägare. Använd gärna vår fullmaktsmall till detta, för att säkerställa att kontaktpersonen har tillräckliga rättigheter för att företräda företaget gentemot Fonden.

Mer information