;
close

Godkända kostnader, processplan

Vilka processkostnader som ersätts beror på vilken typ av prövning som görs. Som huvudregel ersätter Fonden kostnader som uppstått i samband med omprövning av tillstånd. Från samtliga kostnader avgår självrisk om 15% i enlighet med Fondens allmänna villkor. Klicka på de olika alternativen nedan för att se vad som ersätts för respektive prövningsförfarande.

Fick du svar på din fråga?