close

Kostnader i processplan

Vilka processkostnader som ersätts beror på vilken typ av prövning som görs. Som huvudregel ersätter Fonden kostnader som uppstått i samband med omprövning av tillstånd. Från samtliga kostnader avgår självrisk om 15% i enlighet med Fondens allmänna villkor. Klicka på de olika alternativen nedan för att se vad som ersätts för respektive prövningsförfarande.

Notera att Fonden inte ersätter kostnader för utredningar som relaterar till kunskap som verksamhetsutövaren redan förväntas ha om sin verksamhet, t.ex. grundläggande tekniska uppgifter såsom fallhöjd och slukförmåga, rådighet över vattenområdet där verksamheten bedrivs, eller på vilka juridiska grunder som verksamheten bedrivs (så som privilegiebrev och urminnes hävd). I enlighet med Allmänna villkor ersätter Fonden inte heller utredningar som krävs på grund av annan lagstiftning än den miljörättsliga, t.ex. utredningar relaterat till kulturmiljölagen.

Fonden ersätter inte kostnader som uppstått eller arbetats upp innan det finns en attesterad processplan i vilken den aktuella kostnaden är budgeterad.

Fick du svar på din fråga?