;
close

Godkända kostnader, processplan

Vilka processkostnader som ersätts beror på vilken typ av prövning som görs. Som huvudregel ersätter Fonden kostnader som uppstått i samband med omprövning av tillstånd. Från samtliga kostnader avgår självrisk om 15% i enlighet med Fondens allmänna villkor. Klicka på de olika alternativen nedan för att se vad som ersätts för respektive prövningsförfarande.

Notera att Fonden inte ersätter kostnader som uppstått eller arbetats upp innan det finns en attesterad processplan i vilken den aktuella kostnaden är budgeterad.

Fick du svar på din fråga?