;
close
Fråga

Vem bestämmer vilka leverantörer som ska anlitas till utredningar som görs i samverkan?

Svar

Detta beslutar de verksamhetsutövare som ska betala för utredningen. Är det flera verksamhetsutövare gör ni det i samråd med varandra och kommer gemensamt fram till vilken leverantör ni vill arbeta med, och hur kostnaden ska fördelas.

Notera att ni måste tillfråga 2-3 leverantörer för att Fonden ska finansiera utredningar även när de sker under samverkan. Fondens krav på leverantörer, konsulter och entreprenörer måste också vara uppfyllda för att kostnaden ska kunna ersättas.

Fick du svar på din fråga?