close
Fråga

Vem bestämmer vilka leverantörer som ska anlitas till utredningar som görs i samverkan?

Svar

Detta beslutar de verksamhetsutövare som ska betala för utredningen. Är det flera verksamhetsutövare gör ni det i samråd med varandra och kommer gemensamt fram till vilken leverantör ni vill arbeta med, och hur kostnaden ska fördelas.

Notera att ni måste följa Fondens regler kring val av leverantör och krav på leverantörer, konsulter och entreprenörer även i samverkansskedet för att kostnaden ska kunna ersättas av Fonden. Du hittar mer information om detta här.

Fick du svar på din fråga?