close

Upphandling och leverantörer

Det är mycket att tänka på när du ska välja vilka leverantörer som ska hjälpa dig på vägen mot moderna miljövillkor. Här hittar du en enkel guide på hur det behöver gå till för att Fondens krav ska vara uppfyllda. Via länkarna nedan kan du även läsa mer om hur du kan skriva ditt förfrågningsunderlag och de krav som Fonden ställer på leverantörerna som anlitas.

Så väljer du leverantör

1

Fundera på vad det är för typ av arbete eller tjänst som du behöver. I processfasen kan det t.ex. vara en miljö- och teknikkonsult eller jurist. I genomförandefasen handlar det främst om entreprenadtjänster.

2

Ta fram ett förfrågningsunderlag där du beskriver vad det är för typ av arbete som ska utföras. En guide till hur du skriver förfrågningsunderlag finns här. Är det entreprenad som ska handlas upp finns information om vad du bör tänka på här.

3

Förfrågningsunderlaget ska skickas ut till minst två olika leverantörer. Eftersom tillfrågade leverantörer inte alltid har möjlighet att lämna offert på arbetet rekommenderar vi att du redan från början skickar din förfrågan till tre olika leverantörer.

4

Minst två leverantörer måste lämna offert på jobbet. Det är viktigt att de lämnade offerterna avser samma omfattning och uppfyller Fondens krav, så att de går att jämföra med varandra. Om du inte får in tillräckligt många offerter behöver du skicka ut din förfrågan till ytterligare leverantörer.

5

Utifrån de inkomna offerterna väljer du vilken leverantör du vill anlita. Meddela och motivera ditt val för din projektledare på Fonden.

6

När du valt leverantör och stämt av med din projektledare behöver du lägga med kostnaden i din processplan eller genomförandeplan. I planen anger du leverantör, arbetsmoment, offererat pris och när i tiden som arbetet ska utföras.

7

Fonden granskar och attesterar din process- eller genomförandeplan. Tänk på att eventuellt arbete som görs av leverantören innan det finns en attesterad processplan inte ersätts av Fonden!

8

När process- eller genomförandeplanen är attesterad kan leverantörerna sätta igång med sitt arbete.

Kom ihåg att eventuella merkostnader eller tilläggsarbeten utöver det som överenskommits i din process- eller genomförandeplan måste läggas till i planen och attesteras av Fonden för att de ska vara ersättningsgilla.

Fick du svar på din fråga?