close
Fonden • 12 april, 2024

Information om paus för nya anmälningar till Vattenkraftens Miljöfond

Vattenkraftens Miljöfond startades som ett initiativ från energibranschen för att finansiera miljöåtgärder för att Sveriges vattenkraftverk ska leva upp till moderna miljövillkor. Brister i lagstiftningen och myndigheternas tillämpning av den styr idag mot ineffektiva åtgärder som riskerar balansen mellan miljönytta och tillgång till el från vattenkraften. Nu har ägarna till Vattenkraftens Miljöfond beslutat att från och med 1 maj 2024 pausa möjligheten att inkomma med nya anmälningar till fonden och samtidigt göra en översyn av villkoren för fonden.  

+ nästa