close

Kontakt med Fonden

Du som leverantör anlitas alltid av verksamhetsutövaren. Vattenkraftens Miljöfond påtar sig aldrig något ansvar för leverantör anlitad av verksamhetsutövaren, och inget avtal ska anses föreligga mellan Vattenkraftens Miljöfond och sådan leverantören.

Om du har behov av att diskutera ett särskilt projekt med Fonden ska du alltid ta kontakt med oss via verksamhetsutövaren.

Har du generella frågor kring Fonden och vad det innebär att vara leverantör i ett projekt hos Fonden är du välkommen att kontakta oss på info@vattenkraftensmiljofond.se.

Fick du svar på din fråga?