close

Vid Natura 2000-tillståndsprövning

Om Natura 2000-tillståndsprövning krävs i samband med omprövningen av din anläggning är följande kostnader ersättningsgilla för denna del av prövningen:

 • Miljöutredningar & fältundersökningar
 • Förprojektering för genomförande av miljöåtgärder
 • Ansökan om tillstånd
 • Kungörelser i domstol
 • Kungörelser för samråd
 • MKB
 • Samrådsunderlag- & redogörelse
 • Samrådsmöte
 • Juridiskt ombud
 • Prövningsavgift & domstols administrativa kostnader vid prövning
 • Extern projektledning inför prövning
 • Motpartens rättegångskostnader
 • Domstolens kostnader för aktförvarare
 • Domstolens kostnader för sakkunniga som tillkallats av domstolen
 • Lokaler för domstolssammanträden (inklusive för samrådsmöten för N2000)

Fick du svar på din fråga?