close

Jag har ansökt om ersättning. När kommer utbetalningen från Fonden?

Fonden betalar i enlighet med Allmänna villkor ut ersättning för av Fonden attesterade utbetalningsansökningar kvartalsvis i efterskott [1].

Det är bra om du gör utbetalningsansökningar löpande, så att eventuella frågor kring utbetalningsunderlag (t.ex. fakturor och dagboksanteckningar från leverantörerna) kan redas ut så snabbt som möjligt.

[1]
Vattenkraftens Miljöfond, ALLMÄNNA VILLKOR för finansiering via Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB, Reviderade 2022-06-02, , Avsnitt 4.5

Fick du svar på din fråga?