close
Fråga

Vilka verksamheter omfattas av den nationella planen?

Svar

I nationella planen beskriver Havs- och Vattenmyndigheten att det är vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel som omfattas av den nationella planen, det vill säga sådan verksamhet som avses i 11 kap 6 § miljöbalken. Detta gäller för:

1. de verksamheter som producerar vattenkraftsel i dag och
2. de verksamheter som inte producerar vattenkraftsel i dag men var avsedda för sådan produktion när de påbörjades.

För att en verksamhet ska omfattas av den nationella planen behöver den vara anmäld och antagen till planen. Anmälan gjordes till länsstyrelsen i aktuell län och var öppen fram till och med den 1 juli 2019. Du som har en verksamhet som är antagen till nationella planen ska ha fått besked om detta från din länsstyrelse. Om du är osäker på om din verksamhet är antagen till nationella planen eller ej kan du kontakta din länsstyrelse för att få besked och mer information.

11 kap. 6 § miljöbalken förklarar att med vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel avses i detta kapitel en vattenverksamhet som innebär vattenreglering, vattenbortledning, vattenöverledning eller annan påverkan på vattnets flöde och

  1. är avsedd för produktion av el genom omvandling av energin i strömmande vatten, eller
  2. när verksamheten påbörjades, var avsedd för sådan produktion.

Verksamheter enligt första stycket ska anses utgöra en och samma verksamhet om de bedrivs med vattenanläggningar som direkt eller genom andra vattenanläggningar är tekniskt sammankopplade med varandra och har ett miljö- och verksamhetsmässigt samband.

Visa hela rutan

Fick du svar på din fråga?