close

Krav på dig som verksamhetsutövare

Enligt Fondens Allmänna villkor har du som verksamhetsutövare ansvar för att eftersträva att minimera alla ersättningsgilla kostnader för Fonden.

Det är du som verksamhetsutövare som ska säkerställa att de åtgärder som Fonden ersätter genomförs på ett kostnadseffektivt sätt. För du ska kunna vara säker på att du får ersättning för dina nedlagda kostnader så behöver du kunna visa på vilka olika åtgärdsalternativ som har utretts samt vilket som är det mest kostnadseffektiva alternativet.

Det kan till exempel vara vid val av leverantörer som ska anlitas, vid specifika utredningar som ska göras, val av åtgärdsalternativ för miljöanpassningen eller inriktning inför domstolsprocess. Det gäller även vid teknikval, till exempel val av material vid genomförande av åtgärder.

Ersättning utgår i enlighet med Allmänna villkor endast för styrkta, skäliga och marknadsmässiga kostnader.

[1]
Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB, Avsnitt 3.5 Kostnads- och skademinimering, Allmänna villkor för finansiering via Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB, ,

Fick du svar på din fråga?