close

Prövningsgrupper och tidsplan

En prövningsgrupp utgörs av ett antal anläggningar och verksamheter inom ett avgränsat avrinningsområde – ett visst geografiskt område. Du som har anmält en anläggning till nationella planen ska ha fått information från din länsstyrelse om vilken prövningsgrupp som din anläggning tillhör.

Varje prövningsgrupp har i den nationella planens tidplan blivit tilldelade en tidpunkt då deras ansökan om miljötillstånd ska vara inlämnat till mark- och miljödomstolen. För varje prövningsgrupp ska även samverkan genomföras.

Ta reda på prövningsgrupp och tidpunkt för ansökan

1

Havs- och Vattenmyndighetens hemsida finns ett kartverktyg där du kan söka upp vilken prövningsgrupp ett visst vattendrag tillhör.

2

På kartan visas prövningsgruppens ID-nummer. Med hjälp av detta kan du leta upp den aktuella prövningsgruppens namn i Havs och Vattenmyndighetens förteckning över prövningsgrupper.

3

När du vet vilket namn din prövningsgrupp har kan du leta upp tidpunkten då ansökan om miljötillstånd ska vara inlämnat till mark- och miljödomstolen. Prövningsgrupper och tidplanen för inlämning av ansökan till domstol framgår av Förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter (antogs den 23/5 2024).

Fick du svar på din fråga?