close

Krav på leverantörer, konsulter och entreprenörer

Det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för vilka leverantörer du vill anlita. Du ansvarar själv för att sköta beställning, uppföljning och kommunikation med leverantörerna. Det är också ditt ansvar att se till att leverantörerna uppfyller Fondens krav på leverantörer. Inget avtal ska anses föreligga mellan Fonden och av verksamhetsutövaren anlitad leverantör.

1. För att säkerställa kvaliteten på arbetet som leverantörerna utför ska du:

  • Ta referenser på de leverantörer du vill arbeta med från tidigare beställare. Den leverantör du väljer att anlita ska ha referenser och erfarenhet från liknande uppdrag.

2. För att vi ska betala ut ersättning är det viktigt att vi kan verifiera att pengarna går till seriösa bolag som betalar skatt och följer lagar och regler. Därför ska du:

  • Ställa krav på att entreprenörer för elektronisk personalliggare. Det går att skriva över allt ansvar på entreprenören för detta. Vi ber dig då att notera numret på den anmälda arbetsplatsen så att du kan fylla i detta i din genomförandeplan.  
  • Ställa krav på att leverantören har en försäkring.

3. För att vi ska veta att fakturorna berör rätt projekt ska du:

  • Se till att det förs dagbok på arbetsplatsen, den ska du ladda upp i Bubblan när du ansöker om ersättning. Dagboksliknande anteckningar gäller även för konsulter, det ska vara tydligt vilket arbete som utförts av vem och vilken dag.
  • Se till att det är en bra och tydlig märkning på fakturorna, så att det enkelt går att se att fakturan avser det aktuella projektet/den aktuella anläggningen.

4. Om du anlitar ett företag som har utländsk arbetskraft ska du också ställa krav på att de ska kunna visa var de är socialförsäkrade samt att de följer lagar och regler i Sverige, detta gör du genom att ställa krav på:

  • Att utländska arbetare kan visa upp ett A1-intyg och utstationeringsintyg från Arbetsmiljöverket utöver ID06.

5. Tänk även på att du som byggherre har det grundläggande ansvaret för att se till att alla tänker på arbetsmiljön i olika byggskeden. 

  • Du utser byggarbetsmiljösamordnare och har ett back-up-ansvar för att dessa utför sina arbetsuppgifter. Du kan skriva över hela eller delar av ditt ansvar till en uppdragstagare, läs mer om detta på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Fick du svar på din fråga?