close

Produktionsbegränsningar

Om anpassningen till moderna miljövillkor innebär att du kan producera mindre el i din anläggning kan du söka ersättning för detta från Vattenkraftens Miljöfond.

Då kan du få ersättning för produktionsbegränsning

  • Begränsningen i produktionen uppstår på grund av miljöåtgärder som du i din omprövning av ditt miljötillstånd har blivit ålagd att genomföra
  • Din anläggning producerar el fram till och med att domen vunnit laga kraft
  • Begränsningen är fortvarig (inte bara temporär, exempelvis under anläggningsarbete)
  • Begränsningen i produktion är större än 5 % av anläggningens normalårsproduktion före genomförandet av miljöåtgärderna

Så beräknas produktionsbegränsningen

Beräkningsmodellen för produktionsförluster kallas för BEPPE och används för att beräkna produktionsförluster vid fortsatt drift av anläggningen. Värderingsmodellen för produktionsförluster kallas för SNURRAN. För att läsa mer om modellerna och hur de används, klicka på länkarna nedan.