close

Äldre versioner av Snurran

På denna sida finner du de äldre versionerna av Snurran, med historiska invärdesparametrar.

Snurran uppdateras med nya elprisscenarion och elcertifikatpriser i början på varje kvartal. Den modell som du ska använda vid värdering av produktionsbegränsningar är alltid den senaste versionen, men vi tillhandahåller ändå tidigare versioner för att du ska kunna gå tillbaka och kontrollräkna tidigare värderingar.

Tidigare versioner av Snurran

Fick du svar på din fråga?