close

Hur bestäms parametrarna för att värdera produktionsbegränsning, t.ex. kalkylränta, valutakurs och elcertifikatpriser?

Alla parametrar som används i Snurran är så långt som det är möjligt externt framtagna och verifierbara för att värderingen ska bli så rättvisande och opartisk som möjligt.

Du kan läsa mer om varifrån respektive uppgift kommer i Information om värdering av produktionsförlust.

Fick du svar på din fråga?