close

Snurran

Värderingsmodellen för produktionsförluster kallas för SNURRAN och är tillämplig på alla typer av vattenkraftverk.

För Snurran finns det dels ett dokument som beskriver modellens antaganden och ingående parametrar, och dels en instruktionsmanual för hur Snurran ska fyllas i. Du hittar dessa dokument samt själva värderingsmodellen nedan.

Snurran uppdateras med nya elprisscenarion och elcertifikatpriser i början på varje kvartal. Den modell som du ska använda är alltid den senaste versionen, men vi tillhandahåller ändå tidigare versioner för att du ska kunna gå tillbaka och kontrollräkna tidigare värderingar.

För anläggningar som ska avvecklas helt kan Snurran användas direkt, utan att först beräkna produktionsförlusten i Beppe.

Aktuell version av Snurran

Information och manual för Snurran

Tidigare versioner av Snurran

  • För att ladda ned äldre versioner av Snurran, klicka här. Notera att du alltid ska använda den senaste versionen (se ovan) vid värdering av produktionsbegränsningar.

Fick du svar på din fråga?