close
Fråga

Varför är kostnaderna för drift och underhåll i Snurran högre än vad min anläggning egentligen har?

Svar

Uppgifterna om drift- och underhållskostnader är hämtade från Lantmäteriets datainsamling som görs på uppdrag av Skatteverket. Utifrån dessa schabloniseras drift- och underhållskostnaderna baserat på anläggningens storlek.

Vi är medvetna om att drift- och underhållskostnaderna i realiteten kan avvika från denna kostnaden, speciellt om den eller de personer som driftar kraftverket inte tar ut någon lön för detta. Som med övriga parametrar i värderingsmodellen så har vi dock valt att utgå från offentlig statistik för att bedömningen ska bli rättvis för samtliga anläggningar.

Mer om hur uppgifterna beräknas hittar du i vårt informationsdokument om värdering av produktionsbegränsningar, avsnitt 4.7.

Fick du svar på din fråga?