close

Manual för Bubblan

Klicka här för att ladda ner manualen för Bubblan.

Manualen innehåller följande:

 • Allmänt om Bubblan
 • Inloggning till Bubblan
 • Navigation i Bubblan
 • Meddelanden och kommunikation med din projektledare
 • Dokument
 • Processsteg och aktiviteter i Bubblan
 • Klarmarkering av aktiviteter
 • Byte av kontaktperson för projekt
 • Ett projekt i Bubblan från början till slut
 • Processsteg 2: Dialog & processplan
 • Processsteg 3: Ansökan & utbetalning
 • Processteg 4: Tillståndsprövning och dom
 • Processteg 5: Dialog & genomförandeplan
 • Processteg 6: Ansökan & utbetalning
 • Processteg 7: Avslut & uppföljning

Fick du svar på din fråga?