close
Fråga

Hur räknas produktionsbegränsningen ut om min anläggning ska rivas ut/avvecklas?

Svar

Om din anläggning ska rivas ut/avvecklas blir minskningen 100% jämfört med anläggningens normalårsproduktion före åtgärd.

Eftersom det är givet hur stor produktionsbegränsningen blir vid utrivning behöver du inte använda dig av Beppe, utan kan direkt gå till Snurran för att räkna ut värdet på produktionsbegränsningen.

När du matar in uppgifterna för din anläggning i Snurran anger du att anläggningen ska avvecklas. Det är viktigt att du även anger din beräknade normalårsproduktion före åtgärd.

Snurran kommer sedan att presentera två olika ersättningsmöjligheter för utrivningen – det ena kallas för huvudregeln och det andra för alternativregeln.

Fick du svar på din fråga?